CD verhaal

westhoekgids.be

+32486920751


Augustus 1914...


Oorlog komt over mensen, oorlog komt over

streken, oorlog komt over landen.

Tot augustus 1914 was de Westhoek een

ingedommelde landelijke streek.

Iedereen dacht dat die oorlog wel gauw

voorbij zou waaien. maar vanaf september

werden de eerste Duitse verkenners te paard

gesignaleerd. De 'Ulanen' zoals ze genoemd werden, zwierven in kleine groepjes door de streek, ver voor de legertroepen uit. De angst in de streek nam zienderogen toe en de bevolking begon te vluchten. Na de val van Antwerpen op 10 oktober 1914 arriveerden de troepen massaal in de Westhoek. De Belgen installeerden zich aan de Yzer, de Fransen en de Britten in het Ieperse.


Van over de zee mobiliseerden Fransen en Britten manschappen uit hun

koloniale wereldrijken. Bij Diksmuide vochten in oktober 1914 tirailleurs uit

West Afrika en Noord Afrikaanse ruiterij. In dezelfde periode zetten Britten bij

Ieper Indische troepen in. Achter het front werden Chinezen gebruikt als

arbeidskrachten. Het Chinese Labour Corps bleef zelfs tot eind 1919 in de

Westhoek achter om er te werken aan het ruimen van de slagvelden en het

begraven van de doden.
                                                 In de oorlog speelde muziek altijd een belangrijke rol.

                                                 Zo hoorde je in de Schotse regimenten 'the pipes': de grote doedelzakken,

                                                 die in de tijden van oorlog onmisbaar waren. Zij speelden bij het aanvallen,

                                                 het verzamelen en terugtrekken, maar ook vaak bij het slapengaan en ter

                                                 herinnering aan grote gebeurtenissen. Piper John McLellan herdacht zo met

                                                'The bloody fields of Flanders' de veldslagen nabij Pilkem en Poelkapelle.

                                                 Piper Major John Spoore schreef 'The burning mill at Messines' ter herdenking van de slag bij Mesen. Het feit dat doedelzakspelers mee marcheerden in de voorste linies tijdens veldslagen had dus grote gevolgen. Zo kwamen tijdens de Eerste Wereldoorlog vele tienduizenden 'huilende dames in de hel', zoals de Duitsers ze noemden, om het leven.November1918


Op de elfde van de elfde maand om elf uur 's morgens zwegen de wapens voorgoed. Soldaten vertrokken huiswaarts, bevrijd en moe.Copyright  ©  All Rights Reserved

westhoekgids.be © 2016